Privacybeleid

Wie we zijn

Wij zijn Heart for Health ICT BV, gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA te Amsterdam.

Op onze website leggen we uit welke diensten we leveren en hoe we die leveren. We willen geïnteresseerden in onze dienstverlening de mogelijkheid geven om meer informatie te krijgen via een online contactformulier.

De soorten persoonsgegevens die we verwerken

We gebruiken de volgende persoonsgegevens die u ons verstrekt via het contactformulier: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens

We gebruiken uw naam en e-mailadres om u de opgevraagde informatie te sturen. We verwerken uw naam en telefoonnummer om u te bellen indien u een adviesgesprek 'VIPP-consult' hebt aangevraagd. Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens om onze website en diensten te verbeteren en om marktinzicht te verwerven.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde intrekken (zie “Uw rechten” hieronder).

Ondersteunende diensten

Voor het versturen van het contactformulier en het opslaan van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van verwerkers. Heart for Health is in dit kader de verwerkingsverantwoordelijke. Wij maken voor het versturen gebruik van de diensten van G Suite en voor het opslaan de diensten van Pipedrive.

Beveiliging en retentie

Heart for Health neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij zullen in ieder geval uw gegevens verwijderen binnen 12 maanden.

Uw rechten

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en om uw rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder het recht op (A) toegang tot uw gegevens, (B) uw gegevens te corrigeren, (C) uw gegevens te wissen, (D) de verwerking van uw gegevens beperken, (E) gegevensoverdraagbaarheid, (F) bezwaar maken tegen verwerking en (G) uw toestemming te allen tijde intrekken.

Contact

U kunt contact met ons opnemen als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid.

Als u vindt dat uw verzoek niet goed is afgehandeld of heeft u een klacht, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen om dit zo spoedig mogelijk samen met u op te lossen. Bij onopgeloste problemen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving.

Contactgegevens
Heart for Health ICT BV
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
Nederland
Email: kwaliteit@heartforhealth.com
Telefoon: +31 20 7072930

Neem de proef op de som!

Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie. Of vraag de online demo aan, en oordeel zelf.

Uw gegevens

Neem contact met mij op voor:

Bedankt voor uw aanvraag

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.