Sleutelbegrip: stroomlijnen

Stroomlijning is essentieel voor een toekomstbestendige zorg. MedicalPortal 2.0 helpt hierbij, door standaardisatie, slim capaciteitsmanagement en het vastleggen van processen. Dat houdt uw bedrijfsvoering inzichtelijk en stuurbaar.

Stroomlijning maakt het werk in de zorg ook plezieriger. De zorgverlener ziet een herkenbaar overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken, thuismetingen en behandelingen per patiënt. Plus afspraken, nog uit te voeren taken en uiteraard het behandelplan – alles inzichtelijk op een rij.

Efficiënt en overzichtelijk. Handig voor praktijk en voor beleid.

inzichtelijk voor zorgverleners2x

Gemak voor zorgverleners

 • Automatische administratie, dus sneller declareren
 • Automatische correspondentie-module, dus minder handwerk
 • Flexibele inrichting, dus eenvoudige zorgpaden
 • Checks op registratie, dus minder fouten
 • Slim systeem, dus altijd de juiste formulieren in beeld
 • Koppeling met Zorgdomein, dus vindbaar voor verwijzers
inzichtelijk voor managers2x

Inzichtelijk voor managers

 • Een heldere timeline van lopende zorgprocessen
 • Simpele administratieve en financiële checks
 • Dashboard voor beleids- en processturing in de kliniek
aanpasbaar voor gebruikers2x

Aanpasbaar voor gebruikers

 • Gepersonaliseerde weergave van bv afspraken-agenda
 • Adaptief voor tablet en desktop
 • De essenties altijd op één scherm
 • Overzicht door minder scrollen, minder klikken
 • Rustige uitstraling, dark mode optie
digitale uitwisseling2x

Digitale uitwisseling

 • EPD gericht op interoperabiliteit
 • Soepele data-uitwisseling binnen en buiten de kliniek
 • Medische gegevens conform standaarden vastgelegd
 • Optimale integratie is hierdoor mogelijk
gericht op patient engagement2x

Gericht op patiëntenparticipatie

 • PREM en PROM vragenlijsten zijn geïntegreerd
 • Toekomstige uitwisseling met PGO voor inzicht in eigen dossier en gegevens
 • Zorgcontinuïteit bij telezorg
 • Toepasbaar in aanvraag-traject VIPP-subsidie
ondersteuning van telezorg2x v2

Ondersteuning van ‘telezorg’

 • MedicalPortal 2.0 geeft continuïteit bij Zorg op Afstand
 • Afnemen digitaal consult is mogelijk
 • De patiënt verzendt zelf remote metingen naar EPD
 • Eenvoudige declaratie van Telezorg via Finance Module

Migratie: in vertrouwen samen naar een nieuw EPD

Angst voor migratie verhindert vaak de overstap naar een nieuw EPD. Dat is begrijpelijk, maar in partnership met Heart for Health onnodig. Samen zorgen we dat de overstap soepel en zeker verloopt. Vertrekpunt is het zorgproces en de digitale footprint van uw kliniek; daarop laten we MedicalPortal 2.0 aansluiten. Onze experts nemen het voortouw in het gehele proces, en zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering altijd gewaarborgd blijft.

Stap 1

Voorbereiding

 • Oriëntatiefase en impact-analyse
 • Gap-analyse, begroting en planning
 • Projectplan met o.a. aandacht voor deliverables, aanpassingen in EPD-architectuur, trainingsprogramma

Stap 2

Implementatie en testing

 • Bouw van tailormade configuratie in MedicalPortal 2.0
 • Waar nodig opschonen van bestaande databases
 • Koppeling en testen van digitale services

Stap 3

Migratie

 • Transitie van gegevens in parallel systeem
 • Acceptatie- en integriteits check
 • Ingebruikname MedicalPortal 2.0 en afschakelen oude EPD

Stap 4

Follow-up

 • Monitoring en ondersteuning van alle gebruikersgroepen
 • Partnership om te blijven bouwen aan een volwaardige digitale zorgoplossing

Neem de proef op de som!

Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie! Of vraag de online demo aan, en oordeel zelf.

Uw gegevens

Neem contact met mij op voor:

Bedankt voor uw aanvraag

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.