Iedereen kan het eens zijn over het nut van digitale informatie-uitwisseling in de zorg, maar hoe regel je dan dat iedereen ‘aan de achterkant’ dezelfde technische taal spreekt en connectie met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) maakt?

Met het EPD MedicalPortal2.0 bent u tijdig gereed om de VIPP 5 subsidie doelstellingen te behalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van onze eigen gekwalificeerde DVZA functionaliteit. De VIPP 5 subsidie voor klinieken is van 1 maart tot en met 31 oktober 2020 aan te vragen. Weten hoe Heart for Health ICT u daarbij helpt? Lees dan de uitgebreide VIPP 5 white paper.

 

 

 

 

 

 

 

Nu

De Start-monitor

Deze brengt in kaart hoe de digitale uitwisseling in uw kliniek nu is geregeld. De lijst van 60 vragen in 5 onderdelen ziet er op het eerste gezicht complex uit, maar Heart for Health weet waar de accenten moeten liggen.

De vragenlijst is uit 5 onderdelen opgebouwd. U kunt uw antwoorden tussentijds bewaren, en pas na volledige afronding de Startmonitor inzenden. De Heart for Health consultants helpen u hier graag bij.

Hier een overzicht van de benodigde informatie:

 • Deel 1: Algemene vragen over uw instelling;
 • Deel 2: Uw huidige situatie mbt EPD en MedMij;
 • Deel 3. Status mbt Module 1 (Digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel);
 • Deel 4. Status mbt Module 2 (als Module 1, plus het terugzenden van informatie naar de instelling door de patiënt vanuit de PGO);
 • Deel 5. Status mbt Module 3 (Digitale uitwisseling van BgZ-data en correspondentie met andere instellingen).

Meer

Tot 31 oktober 2020

De subsidieaanvraag

Aanpak van digitale uitwisseling met andere instellingen en met het PGO is vereist om mee te nemen in uw subsidieaanvraag. Optioneel kunt u ook het terugzenden van informatie vanuit PGO opnemen in uw plan. Let op: de aanvraag (en de daaraan voorafgaande start-monitor) moeten op 31 oktober 2020 ingediend zijn!

Na indienen van de start-monitor kunt u de feitelijke subsidie aanvragen. Dat gaat via het subsidieaanvraagformulier op de website van DUS-I. Ook hier adviseren we u en wijzen we de weg; de feitelijke aanvraag doet elke kliniek zelf, onder eigen verantwoordelijkheid.

De VIPP 5 regeling omvat drie modules. Module A1 en A3 zijn verplicht.

 • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO
 • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer)
 • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen

Lees alle details in de oorspronkelijke publicatie van VWS in de Staatscourant. Bij de start van het eerste VIPP programma, eind 2016, waren er ook programmaonderdelen met betrekking tot medicatie-informatie (de B-Modules), maar die subsidieregelingen zijn reeds afgesloten.

Meer

Tot 30 september 2022

Aanpak, prioriteit 1 (Module A1)

Na toekenning van de subsidie komt als eerste de uitwisseling van EPD naar PGO aan de orde. Dat is vanzelfsprekend een basisvoorwaarde in VIPP, en moet uiterlijk 30 september 2022 geregeld zijn. Er zijn duidelijke criteria waar die uitwisseling aan moet voldoen, en die zijn met MedicalPortal 2.0 allemaal prima haalbaar.

Module A1 is geslaagd als de zorginstelling kan aantonen dat het mogelijk is vanuit het EPD digitaal gegevens uit te wisselen naar de PGO. Wellicht heeft u dat doel al lang bereikt en kunt u zich dus direct richten op de modules onder prioriteit#2. Dat zal dan wel duidelijk moeten blijken uit uw startmonitor!

Voor module A1 gelden de volgende toetsingsnormen:

 • Aansluiting bij MedMij via DVZA
 • BGZ en correspondentie beschikbaar via PGO
 • Aantonen dat interne procedures naar behoren werken
 • Medewerkers zijn geschoold
 • Gebruik van PGO: 5% of meer van de patiënten vraagt gegevens op via PGO

Er bestaat in het VIPP subsidie-traject de mogelijkheid om module A1 versneld te realiseren, Heart for Health ICT kan u adviseren welke timing in uw geval realistisch en raadzaam is.

Meer

Tot 30 juni 2023

Aanpak, prioriteit 2 (Modules A3 en A2)

Vervolgens kunt u zich richten op de twee andere doelen in VIPP: uitwisseling tussen instellingen (Module A3), en (optioneel) terugzending van data door de patiënt vanuit zijn PGO naar het EPD van uw instelling (Module A2). De afrondings-deadline van VIPP is hiervoor 30 juni 2023. Heart for Health kan adviseren hoe u dat traject succesvol aanpakt, neemt u mee in het proces en gidst u soepel door alle verslaglegging- en rapportagevereisten.

De deadline voor modules A2 en A3 valt op 30 juni 2023.

Voor de A2 module moet de zorginstelling aantonen dat het EPD informatie kan uitwisselen naar een PGO, én de patiënt bovendien informatie kan terugzenden richting instelling vanuit zijn of haar PGO. Subdoelstellingen die de zorginstelling moet behalen zijn bijvoorbeeld: gestandaardiseerde levering van de BGZ, het bieden van inzage van correspondentie naar andere zorgverleners en het daadwerkelijke gebruik van het PGO door minstens 5% van de patiënten. Een-en-ander moet in diverse tussenrapportages en aan het eind in een vaststellingsformulier worden opgetekend.

Voor de A3 module moet de zorginstelling digitaal informatie kunnen uitwisselen met andere instellingen voor medisch specialistische zorg. Ook hier geldt een serie subdoelstellingen, zoals in de Staatscourant en diverse bijlagen geformuleerd.

Meer

Meer weten?

De doelen en subsidiemogelijkheden van VIPP zijn absoluut relevant en interessant! We praten u er graag doorheen. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze VIPP consultants.

Neem de proef op de som!

Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie! Of vraag de online demo aan, en oordeel zelf.

Uw gegevens

Neem contact met mij op voor:

Bedankt voor uw aanvraag

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.