EPD MedicalPortal

Kostenneutraal overstappen naar een EPD dat voor je werkt

VIPP 5 subsidie bekostigt invoering nieuw EPD

October 2020

In onze vorige white paper hebben we uiteengezet hoe Heart for Health en ons EPD u helpt bij het aanvragen en implementeren van VIPP 5. In deze update zoomen we in op de routekaart die we daarbij concreet met u doorlopen, en onderbouwen we onze visie dat integratie van EPD en VIPP essentieel is.

Download

Why not put it to the test?

We'd be delighted to send more information, without any obligation. Or take the online demo, and put it to the test.

Your contact details

Please contact me regarding:

Thank you for your request.

We will be in touch shortly.