Het EPD MedicalPortal is opgebouwd met standaarden waaronder de zorginformatiebouwstenen (zibs). Door het gebruik van de zibs is uitwisseling met de patiënt via het MedMij Afsprakenstelsel eenvoudig te realiseren en implementeren. Dankzij deze ingebouwde techniek verandert niets aan het zorgproces van de arts of verpleegkundige omdat dezelfde informatie wordt hergebruikt. Vanwege het gebruik van informatiestandaarden is ook de uitwisseling met andere zorgverleners binnen handbereik.

Meerdere klanten van Heart for Health nemen deel aan deze subsidieregeling. Wilt u ook klant worden? Dan kunt u bij ons rekenen op soepele implementatie van VIPP 5! 

VIPP 5 succesvol behalen?

Wij ondersteunen u gedurende het VIPP 5-traject, niet alleen technisch maar ook met unieke kennis en ervaring. Dat maakt dat gegevensuitwisseling niet alleen een subsidie verplichting is maar een integraal onderdeel van uw zorgproces wordt.

VIPP 5 en de mogelijkheden van Heart for Health

Om de gestandaardiseerde vastlegging en uitwisseling te stimuleren heeft het ministerie van VWS een subsidie verleend. De subsidie is gericht op Medisch Specialistische Zorg en kent drie modules. Module 1 en 3 zijn verplicht. Bij deelname aan module 2 moeten tenminste twee van de drie subdoelstellingen gerealiseerd worden.  

De monitor

De monitor brengt in kaart hoe de digitale uitwisseling in uw kliniek is geregeld. De lijst van 60 vragen ziet er op het eerste gezicht complex uit maar Heart for Health weet waar de accenten liggen.

De Heart for Health consultants helpen u graag  bij het invullen van de vragenlijst. 

Meer

Module 1

In de eerste module staat de uitwisseling tussen EPD en PGO centraal. Dit moet uiterlijk 30 september 2022 gerealiseerd en in de praktijk beproefd zijn. Het ministerie heeft in de subsidieregeling opgenomen dat tenminste 5% van de patiëntenpopulatie een PGO moet hebben gebruikt. 

Voorafgaand aan de meetperiode van 30 dagen kunnen de ervaren consultants van Heart for Health u bijstaan, onder andere in voorlichting voor uw medewerkers. Verschillende opties zijn bespreekbaar, afhankelijk van uw behoefte. 

Aansluiten op een DVZA om gegevens met uw patiënten conform het MedMij Afsprakenstelsel uit te wisselen kan met MedicalPortal eenvoudig geïmplementeerd worden. Met de techniek die wij verzorgen hoeft het zorgproces niet te worden aangepast voor uitwisseling met de patiënt via een PGO. De consultants met gedetailleerde kennis over VIPP 5 begeleiden u bij de livegang. Uiteraard ontvangt u duidelijke rapportages, direct bruikbaar voor uw VIPP 5 audit.

Meer

Module 2

Bij module 2 van VIPP 5 staat de uitwisseling met de patiënt centraal waarbij de patiënt vanuit het PGO ook informatie kan terugzenden richting de zorginstelling. Tenminste twee van de drie gestelde subdoelstellingen moeten worden behaald. 

Heart for Health kan u helpen bij de keuze voor de subdoelstellingen zodat deze aansluiten bij uw zorgproces en visie. De deadline van de module is vastgesteld op 30 juni 2023.

Meer

Module 3

Module 3 van VIPP 5 is gericht op de uitwisseling tussen zorgaanbieders. De informatie die u heeft uitgewisseld met de patiënt in module 1 wordt in deze module, via een andere infrastructuur, uitgewisseld met een andere zorgaanbieder. Het is daarbij verplicht om tijdens de VIPP audit aan te tonen dat de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uitgewisseld kunnen worden. 

Specifiek voor de BgZ-secties Allergieën, Klachten & Diagnoses en Behandelrestricties of (in specifieke gevallen) Zorgverleners geldt dat ze worden verzonden, ontvangen en hergebruikt in het eigen EPD. Het EPD MedicalPortal voldoet hieraan. De consultants van Heart for Health faciliteren daarbij de technische implementatie en kunnen ook ondersteunen bij de procesveranderingen die hiermee gepaard gaan. De deadline van de module is vastgesteld op 30 juni 2023.

Meer

Audit

Tijdens de VIPP 5 audit, uitgevoerd door een NOREA-auditor, toont de zorgaanbieder aan dat de gestelde doelstellingen succesvol zijn behaald. Vanuit Heart for Health ondersteunen we bij de voorbereiding en uitvoering van de audit. 

Voorbeelden hiervan zijn het aanleveren van de juiste documentatie en het beantwoorden van vragen van de auditor. 

Meer

Meer weten?

De doelen van VIPP 5 zijn absoluut relevant en interessant, en bovendien met MedicalPortal eenvoudig te realiseren! We vertellen u graag meer over de mogelijkheden en praktische uitwerking. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze VIPP consultants.

Neem de proef op de som!

Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie. Of vraag de online demo aan, en oordeel zelf.

Uw gegevens

Neem contact met mij op voor:

Bedankt voor uw aanvraag

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.