VIPP

Stichting Cardiologie Geervliet rond succesvol VIPP A2 module af met EPD & portaal van Heart for Health ICT!

1 juni 2020

Met groot plezier delen wij als Heart for Health ICT dat Cardiologie Centrum Geervliet onlangs met succes de VIPP A2 doelstellingen heeft afgerond! Een mijlpaal voor Cardiologie Centrum Geervliet dat onderdeel is van Cardiologie Centra Nederland, een keten van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten dat zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de verwijzer.

“H4H ICT heeft uitgebreide kennis van VIPP in huis. Ook heeft H4H ICT ondersteuning geboden tijdens de audit, wat heeft geleid tot een zeer vlotte audit met het gewenste resultaat.“
Maud de Wildt, manager kwaliteit en veiligheid, Cardiologie Centrum Nederland.

Het versnellingsprogramma ‘Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional’ VIPP, is een initiatief van het ministerie van VWS. Het doel van het versnellingsprogramma is om het voor de patiënt makkelijker te maken informatie uit zijn medisch dossier te raadplegen. Vanaf 2020 zijn zorginstellingen wettelijk verplicht om patiënten digitaal toegang te verschaffen tot hun eigen medische gegevens en om medicatiegegevens uit te wisselen.

Voor Cardiologie Centrum Geervliet is het behalen van de VIPP A2 doelstellingen één van de eerste mijlpalen in het gestandaardiseerd vastleggen en delen van medische gegevens met de patiënt via het patiëntenportaal. Hiermee voldoet de kliniek ook direct aan de wet cliëntenrechten 2020 die later dit jaar van kracht wordt. Het is daarmee mogelijk voor de patiënt om kosteloos te beschikken over een elektronisch afschrift van het eigen medisch dossier. De patiënten kunnen beschikken over een patiëntenportaal waarbij de medische gegevens en correspondentie op een veilige en gestandaardiseerde wijze conform de basisgegevensset zorg (BgZ) kunnen raadplegen en desgewenst downloaden.

De vervolgregeling voor het in gebruik nemen van persoonlijke gezondheid omgevingen (PGO’s) en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling, onder het vervolgtraject VIPP 5, is ondertussen beschikbaar gesteld. De inzet van deze regeling vloeit voort uit het Hoofdlijnen akkoord tussen VWS en de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Heart for Health ICT met MedicalPortal zal hier vanzelfsprekend als leverancier haar klinieken inhoudelijk en procesmatig ondersteunen om ook deze doelstellingen met succes af te ronden.

VIPP audit KIWA

Bronnen:
MedicalPortal EPD: https://www.heartforhealth.com/medicalportal-2-0/
ZKN VIPP: https://www.zkn.nl/subsidie-vipp
KIWA VIPP audit: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/vipp-voor-zelfstandige-behandelcentra/
MSZ Hoofdlijnenakkoord: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/04/hoofdlijnenakkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-2022-ondertekend
Wet cliënten rechten 2020: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/veranderingen-zorgververleners-verwerking-medische-gegevens

Op de hoogte blijven?

Al ons nieuws, evenementen, vacature en feiten staan op onze LinkedIn pagina. Mis dit niet!

Lees ook

EPD MedicalPortal

Slim EPD helpt bij oplossen van schaarste in tijd en ruimte

In een vorig artikel beschreven we op deze plek al hoe Telezorg van Heart for Health kan helpen het COVID-gerelateerde stuwmeer van uitgestelde zorg op te lossen.

Lees meer

eHealth

Reddingsboei in levensgevaarlijk ‘stuwmeer’ van uitgestelde zorg?

Bij Heart for Health stelden we ons – als ICT-partner van zorg-organisaties - begin mei de vraag: hoe nu verder? Hoe kunnen we het veld helpen COVID-19 onder de duim...

Lees meer

Neem de proef op de som!

Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie! Of vraag de online demo aan, en oordeel zelf.

Uw gegevens

Neem contact met mij op voor:

Bedankt voor uw aanvraag

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.